Om oss

Denne nettsiden smmarbeider to nært beslektede organisasjoner om. Rivermont Drift drifter Rivermont og Baptist Nord har barne og ungdomsarrangement på Rivermont.


Rivermont Drift

«Rivermont Drift er en drifts- og eiendomsorganisasjon med løpende ansvar for organisasjonens eiendom og bygningsmasse. Det skal tjene behovet for lokaler til menigheter og arbeidsgrener innen Det Norske Baptistsamfunn......»...utdrag fra vedtekter

KONTAKTINFORMASJON STYRET

Leder Bård Jørgen Kollbotn

Epost: kollbotn@mac.com

KONTAKTINFORMASJON DRIFTSANSVARLIG

Ernst Selvik

Epost: ernst.selvik@hlkbb.no


Baptist Nord

«Baptist Nord er distriktslag av både Det Norske Baptistsamfunn (DNB) og Ung Baptist(Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund). Målet er å styrke og utvikle arbeidet blant barn, ungdom, voksne, stimulere til evangelisk arbeid på Rivermont Ungdomssenter og i distriktet, samt planlegge og koordinere dette arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne initiativ og i samarbeid med øvrige organisasjoner i Det Norske Baptistsamfunn».....utdrag fra vedtekter.


KONTAKTINFORMASJON STYRET

Leder Leif Vollan

Epost: leif.vollan@live.no

KONTAKTINFORMASJON WEB

Agnete Haraune Amundsen

Epost: rivermontnettside@gmail.com


Gavekonto Rivermont

Med din gave til Rivermont er du med å gi støtte til utvikling og vedlikehold av Rivermont.

Kontonummer: 4760.05.45600

Velkommen-til-Rivermont-Ungdomssenter-2.jpg